Radonhus? Minska radonhalten

Ventilationsaggregatet Canvac Q Air V200 kan hjälpa dig att minska radonhalten i så kallade radonhus.

  •  Canvac Q Air V200 är ett ventilationsaggregat med värmeväxlare som du kan montera själv
  •  Canvac Q Air V200 är ett effektivt sätt att öka luftomsättningen utan stora ingrepp i huset, till ett lågt pris
  •  Canvac Q Air V200  spar energi vid luftväxling penom patenterad värmeväxlare - upp till 75 %

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller och är osynlig och luktfri. Det kan vid sönderfallet bildas strålning vilket kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Radonet fastnar på damm och på så sätt kommer det ner i våra lungor och kan ge lungcancer. Radongas över 200 Bq/ m³ i inomhusluften betraktas som olägenhet för människors hälsa enligt Socialstyrelsen. Bq/m³ står för Bequerel per kubikmeter, vilket är ett mått på aktiviteten hos ett radioaktivt ämne.

Hus med blåbetong, problem med radon?

Hur kan ventilationsaggregatet Canvac Q Air V200 minska radonhalten för hus med blåbetong?  För att minska halten av radongas från blåbetong rekommenderar myndigheterna högre luftomsättning. Q vent minskar byggradonet genom en ökad luftomsättning. Upp till en halvering har uppmätts i ett provhus. Q Air V200 ger 29,2 liter/sekund vilket räcker till ca 83 m² ( 29,2/0,35= 83,4 m²). Forskningen har kommit fram till att 0,35 liter ny uteluft/ sekund och m² ska tillföras för att inomhusluften ska räknas som bra ( gäller bostäder) Detta är även Boverkets norm. Enligt Arbetsmiljöverket ska ytterligare 7 liter luft/person tillföras när det gäller arbetslokaler. Q Air V200 är ett utmärkt komplement till befintlig ventilation eftersom den har en balanserad ventilation d.v.s. den tillför lika mycket luft som den tar. Hur stor minskning av halten av radongas Q Air V200 ger beror på husets storlek, planlösning och konstruktion ( om det är blåbetong i hela eller delar av konstuktionen). Därför kan ingen generell garanti eller mätvärde ges för hur mycket radongashalten kan minskas genom att installera en eller flera Q Air V200.


CHANSA INTE - BOR DU I HUS MED BLÅBETONG? GÖR NÅGOT ÅT SAKEN DIREKT!

 

Närmaste återförsäljare

 

Q AIR är vårt koncept för luftavfuktare, AC/Kyla, mögeltest, luftfuktare och ventilationsaggregat.

Läs mer om Q AIR pil för länk

 

Elon Group AB 
BÄCKLUNDAVÄGEN 1
BOX 220 94
702 03 ÖREBRO

eftermarknad@elongroup.se

Tel.  010-220 43 20

© copyright ELON Group AB 2017