Canvac
  

Elvita
  

Elis Elsa

 

Garanti och felanmälan

Canvac      Elvita      Elis Elsa   

Här registrerar du ett fel som faller inom våra garanti- åtagande. Vi kontaktar dig inom 3-5 dagar efter din felanmälan. Gäller alla produkter från Canvac, Elvita, Elis & Elsa samt luft/luftvärmepumpar från Canvac. Samsung och Mitsubishi hänvisar vi till Garantgruppen.se.

OBS! Om ni som företag hjälper kund med felanmälan vänligen ange ert kundnummer i formuläret.

Gör din felanmälan på Mitsubishi/Samsung här   GarantGruppen AB 
   

Gör din felanmälan här  CANVAC & ELVITA 
   

Make your complaint here  CANVAC & ELVITA 
   

GARANTIREGISTRERING AV LUFTVÄRMEPUMPAR

Garantiregistrering av luftvärmepumpar krävs inte längre, se garantivillkor för mer information.
   

Generella garantivillkor, alla produkter

Garantin gäller för:

 • Fel som under garantitiden uppstår på produkten levererad från oss.
 • Vi avgör om produkten är i sådant skick att det i stället skall ske ett utbyte.
 • Produkt som är inköpt av privatperson och brukas i hemmiljö. Näringsidkare erhåller 1 års garanti.
 • Produkter och dess ingående komponenter .
 • Produkten skall ha brukats och rengjorts enligt instruktioner.
 • Garantitiden räknas från inköpsdatum.

Garantin gäller inte :

 • vid handhavandefel eller felaktigt installerad produkt, eller för produkt som åtgärdats av icke-auktoriserad organisation.
 • vid påverkan på produkten genom yttre krafter såsom t.ex. åsknedslag (strömspikar), brand, åverkan eller dylikt.
 • vid funktionsnedsättning på grund av att produkten inte är rengjord med sämre effekt som följd.
 • om produkten inte brukats i avsedd miljö eller ej skötts på ett korrekt sätt i enlighet med instruktionsboken.
 • för ev batteribyten i fjärrkontroll, filterbyten, filterrengöring.
 • för förändringar som är att anse som normalt slitage eller åldersrelaterade förändringar.

Särskilda villkor gäller för luftvärmepumpar och centraldammsugare som du kan läsa mer om nedan.
   

Särskild information om vår garanti

Luftvärmepumpar  (med inköpsdatum från och med 2017 01 01)
Centraldammsugare  (med inköpsdatum tidigare än 2017-01-01)
Luftavfuktare  2 års garanti på produkten och dess ingående komponenter. 5 års kompressorgaranti på Mitsubishi.
Ventilationsaggregat 2 års garanti
Luftfuktare   2 års garanti
Portabel, fast installerad AC 2 års garanti
Robotdammsugare 2 års garanti, batteri 6 månaders garanti
Dammsugare 2 års garanti

 

ELON Group AB

Bäcklundavägen 1
702 36 Örebro
Sweden

Öppettider  9-12
   
Tel
 010 220 43 20
   
E-post eftermarknad@elongroup.se
   

Kvalitet från Canvac

Gilla oss på Facebook
GILLA OSS på FACEBOOK!

Se produktfilmer från Canvac

Se våra produktfilmer

 

Elon Group AB 
BÄCKLUNDAVÄGEN 1
BOX 220 94
702 03 ÖREBRO

eftermarknad@elongroup.se

Tel.  010-220 43 20

© copyright ELON Group AB 2017