Garantiregistrering

Här hittar du all information om våra garantier, garantiregistrering och felanmälan.

Vid alla typer av frågor om ditt pågående garantiärende ringer du till Canvac 0501-39 90 00 eller mailar info@canvac.se.

GARANTIREGISTRERING AV LUFTVÄRMEPUMPAR

Garantiregistrering av luftvärmepumpar krävs inte längre, se garantivillkor för mer information.

FELANMÄLAN ALLA PRODUKTER

Här registrerar du ett fel som faller inom våra garanti- åtagande. Vi kontaktar dig inom 3-5 dagar efter din felanmälan. Gäller alla produkter.

Gör din felanmälan här 

Gäller alla produkter. (OBS! Luft/luftvärmepumpar som inte är garantiregistrerade.)

Gör en förenklad felanmälan här 

För dig som har garantiregistrerat din luftvärmepump.(Gäller garantiregistrerade luft/luftvärmepumpar med inköpsdatum efter 2010 04 01)

Generella garantivillkor, alla produkter

Garantin gäller för:

 • Fel som under garantitiden uppstår på produkten levererad från oss.
 • Vi avgör om produkten är i sådant skick att det i stället skall ske ett utbyte.
 • Produkt som är inköpt av privatperson och brukas i hemmiljö. Näringsidkare erhåller 1 års garanti.
 • Produkter och dess ingående komponenter .
 • Produkten skall ha brukats och rengjorts enligt instruktioner.
 • Garantitiden räknas från inköpsdatum.

Garantin gäller inte :

 • vid handhavandefel eller felaktigt installerad produkt, eller för produkt som åtgärdats av icke-auktoriserad organisation.
 • vid påverkan på produkten genom yttre krafter såsom t.ex. åsknedslag (strömspikar), brand, åverkan eller dylikt.
 • vid funktionsnedsättning på grund av att produkten inte är rengjord med sämre effekt som följd.
 • om produkten inte brukats i avsedd miljö eller ej skötts på ett korrekt sätt i enlighet med instruktionsboken.
 • för ev batteribyten i fjärrkontroll, filterbyten, filterrengöring.
 • för förändringar som är att anse som normalt slitage eller åldersrelaterade förändringar.

Särskilda villkor gäller för luftvärmepumpar och centraldammsugare som du kan läsa mer om nedan.

Särskild information om vår garanti

Luftvärmepumpar  (med inköpsdatum från och med 2017 01 01)

Centraldammsugare  (med inköpsdatum tidigare än 2017-01-01)

Luftavfuktare  2 års garanti på produkten och dess ingående komponenter. 5 års kompressorgaranti på Mitsubishi.
Ventilationsaggregat 2 års garanti
Luftfuktare   2 års garanti
Portabel, fast installerad AC 2 års garanti
Tillbehör alla produkter  2 års garanti
Robotdammsugare 2 års garanti
Dammsugare 2 års garanti

 

 

Elon Elkedjan Logistic AB

Bäcklundavägen 1
702 36 Örebro
Sweden

Öppettider

08.00-16.30  
   
Tel
0501 39 90 00
Fax 
0501 39 90 90
E-post info@canvac.se
   


Frågor teknik/garanti

Kvalitet från Canvac

Gilla oss på Facebook
GILLA OSS på FACEBOOK!

Se produktfilmer från Canvac

Se våra produktfilmer

 

© copyright Canvac AB 2015