Installera centraldammsugare

Du kan köpa en centraldammsugare och göra installationen själv. Att installera en centraldammsugare är enklare än vad du tror och tar oftast inte längre än en dag.  Canvac centraldammsugare passar i alla hus.

Om du vill installera din centraldammsugare själv finns det några saker att tänka på innan du börjar installationen.

Checklista:

1. Bestäm var du vill placera sugdosorna och hur många du kan tänkas behöva. TIPS! Placeras i höjd med strömställare och så centralt i huset som möjligt. Undvik att placera sugdosor bakom dörrar och möbler. Tänk även på att du kan placera sugdosorna i ett trappsteg. Passa även på att montera en sugdosa i garage för smidig städning. 

2. Bestäm centralenhetens placering. TIPS! Placera enheten i ett varmt, torrt utrymme nära yttervägg om möjligt. Kan även placeras på vind och i garderob. Tänk på att du behöver utrymmen antingen under eller över maskinen beroende på modell för tömning av påse/behållare.

3. Planera hur rörsystem ska dras.TIPS! I befintliga hus är garderober och fasta skåp utmärkta ställen att dra rör. Kondensisolera rör som monteras fritt i kalla utrymmen med 5 cm isolering. Det får inte finnas några el-, vatten eller ventilationsledningar i vägen där du ska borra och dra rörledningen. Om du har möjligheten så välj hellre en längre städslang än ett längre rörsystem. Ett tips är att provmontera innan du limmar rören så du är säker på att det passar

För fler tips och råd om hur du installerar din centraldammsugare, ladda ner manualen  Tips och råd vid installation av Canvac centraldammsugare

 

 

Korta fakta om centraldammsugare, smidigt att installera , äga och underhålla!

Elon Group AB 
BÄCKLUNDAVÄGEN 1
BOX 220 94
702 03 ÖREBRO

eftermarknad@elongroup.se

Tel.  010-220 43 20

© copyright ELON Group AB 2017