Avfuktare Q Air

Avfukta rätt i din inomhusmiljö med våra avfuktare. När vi bygger hus idag har vi tyvärr glömt bort de naturliga luftdragen som fanns i husen förr. I vårt sortiment hittar du bra luftavfuktare från Canvac och Mitusbishi Electric. En av våra avfuktare har fått bäst i test i Energimyndighetens test.

Våra hus är så täta och isolerade vilket gör att det lättare uppstår fukt i husen som byggs idag. Ett bra inneklimat ska innehålla en viss fuktighet men tillsammans med ångor från alla våra hushållsmaskiner och duschar kan det bli för mycket fukt, men detta kan motverkas genom en avfuktare. Våra luftavfuktare kan man använda i nästan alla utrymmen; källare, garage, häststall, tvättstuga m.m bara det inte är minusgrader. I vårt sortiment finns även en mycket energieffektiv avfuktare med inbyggd skotork ( D430) och nya prisvärda modeller som passar för olika stora utrymmen, kika på tabellen nedan för att jämföra de olika avfuktarna.

Modell D100 D220 D430 D14
(Mitsubishi)
Rek. pris inkl. moms
1 795:- 3 495:- 4 995:- 5 490:-
Kapacitet l/24 h 10 20 30 16
Rek yta m² 42 120 180 100
Elektronisk Display Ja Ja Ja Ja
Slanganslutning 12 mm
(art.nr 54-025)
12 mm
(art.nr 54-025)
12 mm
(art.nr 54-025)
16 mm
(art.nr 54-015)
Hjul   Ja
Ja  
Badrum/liten källare Ja Ja Ja Ja
Större källare/tvättstuga   Ja Ja Ja
Torka Tvätt   Ja Ja Ja
Sko- tork     Ja  
Fördel Liten, smidig, tyst Energi-effektiv avfuktare för alla behov, fler fläktlägen Effektiv med inbyggd skotork  

 

I vanliga villakällare kan luftfuktigheten bli mer än 80%. Giftiga mögelsvampar kan då få fäste och orsaka astma, infektioner och utslag. Dammkvalster som också trivs bra i sådana miljöer kan orsaka allergier. Med en avfuktare motverkar och bekämpar du luftfuktigheten och de problem en förhöjd luftfuktighet medför.

Tips om avfuktning!

-Töm alltid vattentanken innan användning.

-Undvik att öppna dörrar/fönster då avfuktaren används.

-Håll rumstemperaturen över 16 °C i det rum där du ska använda avfuktaren.

 

Därför behövs luftavfuktare

Luftavfuktare hjälper dig att få en bättre inomhusluft. Bra luftavfuktare från Canvac och Mitsubishi Electric är tysta, lättplacerada och tar ingen plats! Koppla till en slang
( tillbehör) och den sköter sig själv. Avfuktaren Q Air D14 är en generös maskin! Den drar in fuktig unken luft och släpper ut torrr och varm luft utan att bli dyr i drift. Dessutom renar den luften bl.a. från damm och pollen.

Roten till allt ont är fukt (ur Sydsvenska Dagbladet 11/9 2001). Folkhälsoinstitutet slog redan 2001 larm om att risken för att bli sjuk ökar med 120% om man vistas i ett sjukt hus. Det handlar om fukt som blir kvar i byggmaterialen, fukt från marken, fukt från regn och inte minst fukten från vår egen utandningsluft. I en varm omgivning bildas mögel som i en del former är direkt giftiga. I hus med fukt, mögel och unken luft mår alla dåligt – både människor och hus.

Vad händer om det blir för fuktigt?

Giftiga mögelsvampar kan få fäste och orsaka astma, ut­slag, infektioner och slem­hinne­irritatio­ner. Damm­kvalster, som orsakar aller­gier, trivs också bra i fuktig miljö. Fukten kommer alltså både från utemiljön, dräneringsförhållande, ventilation och genom avdunstning från tvättorkning, matlagning, krukväxter, bad, dusch samt från oss människor. Allt sådant kan våra luftavfuktare kompensera.

Hög luftfuktighet på sommaren

Sommartid är luftfuktigheten hög utomhus och det blir därför också högre luftfuktighet inomhus. Våra aktiviteter i hemmet – matlagning, tvätt och dusch, ökar också på luftfuktigheten.

Se upp när hösten kommer

När temperaturen sjunker under hösten måste du kontrollera att inte luftfuktigheten förblir hög i dåligt ventilerade utrymmen. En relativ luftfuktighet på 50-60% är önskvärd.

Mer kondens på vintern

Varm luft innehåller mer vattenånga än kall –när luften avkyls lägger sig över­skottsvattnet på kalla ytor, t.ex. fönster och väggar. Denna kondens ska­dar ditt hus och på sikt också dig själv.

Få källare klarar sig utan en luftavfuktare

I vanliga villakällare kan RF* (relativ luftfuktighet) bli mer än 80%. I dåligt dränerade källare och dåligt ventilerade ut­rym­men kan RF bli ännu högre.

För dig som bytt till bergvärme eller fjärrvärme

När du byter oljepannan till fjärrvärme eller bergvärme finns risk att luftfuktigheten i källaren ökar. Spillvärmen från pannan torkade tidigare ut luften. Du kan avhjälpa detta med en avfuktare och förebygga problemen som dålig lukt, mögel eller röta.

*Förstå relativ luftfuktighet!När luften är mättad med vattenånga är den relativa fuktigheten 100%. Om en luftvolym innehåller 50 % av den mängd vatten som den helt och hållet vattenmättade luften innehåller (vid samma volym och temperatur) säger man att den relativa luftfuktigheten (RF) är 50 %.

Luftavfuktare "Bäst i test"

Luftavfuktare Q Air D14 har samma tekniska prestanda och specifikationer som föregångaren Q DRY, då den var bäst i test i råd & röns stora luftavfuktartest 2007, tar effektivt bort unken luft och lukt. Den drar in fuktig unken luft och släpper ut torr och varm luft utan att bli dyr i drift samtidigt som den renar luften från bl.a. damm och pollen. Perfekt i t.ex. gillestugan när du vill byta källarlukten mot – Indoor Air Quality™!

Närmaste återförsäljare

 

Q AIR är vårt koncept för luftavfuktare, mögeltest,  Kyla/AC, luftfuktare och ventilationsaggregat.

Läs mer om Q AIR pil för länk

 

Dokument

 

Ladda ner broschyr om luftavfuktare Luftavfuktare

-ladda ner broschyrmaterial

Klicka här

 

Elon Group AB 
BÄCKLUNDAVÄGEN 1
BOX 220 94
702 03 ÖREBRO

eftermarknad@elongroup.se

Tel.  010-220 43 20

© copyright ELON Group AB 2017